Zde se nacházíte: SadoFC / Liga / Litomyšl / Liga 2013/2014 / Soutěžní řád

Soutěžní řád

Oficiální název soutěže

"SadoFC liga 2013/2014", nebo "Sado FC liga 2013/2014"

Základní informace

 • Registrace do 30.9.2013 (registrací se rozumí zaplacení registračního poplatku).
 • Začátek: 1.10.2013.
 • Konec: dle počtu přihlášených týmů, cca březen-duben.
 • Ligovou soutěž řídí vedení ligy.
 • Minimální počet družstev je 10.

Poplatky

Za jedno družstvo přihlášené do soutěže:

 • 300,- Kč/tým registrační poplatek
 • 100,- Kč změna názvu družstva
 • zápisné na turnaje si platí každý tým sám
 • jednotlivé hry při hraní zápasů v jednotlivých kolech si týmy také platí sami
 • v případě odstoupení týmu je zápisné nevratné

Postihy, pokuty

 • Prokázaná manipulace s výsledkem utkání 500,- Kč. Nezaplacení pokuty do dvou týdnů znamená konec účasti v lize.
 • Při porušování pravidel stanoví výši trestu vedení ligy.
 • Dvě kontumace (1 kontumace = 4 legy) v průběhu jednoho ročníku ligy znamená vyřazení z ligy.

Herní systém

Liga se dělí na 3 fáze:

1. Základní část

 • Hraje se systémem každý s každým.
 • Jedno kolo se skládá ze 4 legů, počet kol ligy je 2 (pokud vedení ligy z časových důvodů nestanoví jinak).
 • Každý leg se skládá z 10 míčků, které se dohrávají (výsledek legu může tedy skončit i jako remíza 5:5).
 • Počet bodů z jednoho legu: výhra - 2 body, remíza - 1 bod, prohra 0 bodu.
 • Skóre se zapisuje a bude s ním počítáno.
 • Každý tým musí odehrát všechny ligové zápasy, nelze jenom jezdit na turnaje.

2. Bodované turnaje

 • Body z turnajů se započítávají pouze úplným zaregistrovaným týmům ligy, ne mixům.
 • Při rozdělování bodů se bere v úvahu pořadí týmů ligy. Příklad (pro 8 bodovaných pozic): na 3. místě se umístí nejlepší tým ligy, obdrží body za první pozici (8 bodů). Druhý nejlepší ligový tým se umístí na 5. místě - obdrží body za druhou pozici (7 bodů). Rozdělí se tedy body za všech 8 míst.
 • Způsob bodování pro turnaje s počtem zúčastněných týmů:
  • 25 a více: 1. - 8, 2. - 7, 3. - 6, 4. - 5, 5. - 4, 6. - 3, 7. - 2 a 8. - 1 bod.
  • 16 - 24: 1. - 6, 2. - 5, 3. - 4, 4. - 3, 5. - 2 a 6. - 1 bod.
  • do 16: 1. - 3, 2. - 2 a 3. - 1 bod.
 • Počet bodů z bodovaných turnajů může vedení ligy upravit dle množství zúčastněných týmů.
 • Bodované turnaje ligy:
  1. zahajovací turnaj ligy na začátku sezóny (cca konec října)
  2. turnaj "O pána vesmíru" na konci sezóny (cca konec března)

3. Finále

 • Čtyři nejlepší týmy se utkají ve finálním boji systémem každý s každým stejným způsobem, jako v 1. fázi (4 legy, leg na 10 míčků, výhra - 2 body, remíza - 1 bod, prohra 0 bodu).
 • O finálním pořadí se rozhoduje stejným způsobem, jaký je popsán v odstavci Stejný počet bodů.

Družstva

 • Každý tým se skládá ze dvou hráčů a maximálně jednoho náhradníka (náhradník není povinný).
 • Přestup hráče do jiného týmu není možný.
 • Náhradník je platný člen týmu teprve po odehrání jednoho míčku. Pokud náhradník neodehrál ani jeden míček, nemusí být hlášen a může se stát hráčem jiného týmu. Jakmile však odehraje 1 míček, stává se členem týmu a již nemůže hrát za další tým.
 • Každý hráč může hrát pouze jen za jeden ligový tým.
 • Hráč se může zúčastnit bodovaného turnaje s jiným hráčem, než tvoří jeho ligový tým. Případné body za umístění se však do celkového ligového hodnocení nezapočítávají.
 • Ligového zápasu (4 legy) se můžou zúčastnit pouze dva hráči v případě, že se jedná o tým s náhradníkem.

Herní místa

 • Zápas je nutno odehrát v předepsaném herním místě pro dané kolo. V případě odehrání zápasu na jiném hracím místě je zápas neplatný a zápas se opakuje. Výjimku tvoří zápasy s přespolními týmy, které se řeší individuálně (hra na domácí půdě dle rozpisu vs. hra u hostů).
 • Zápas je nutno odehrát v předepsaném herním místě pro dané kolo.
 • Zápas je možno odehrát i v jiném hracím místě. Taková změna však musí být schválena kontaktní osobou pro herní místa.
 • Pokud tým odehraje zápas na jiném hracím místě bez schválení výjimky kontaktní osobou pro herní místa a termíny zápasů, nebude zápas uznán.
 • Kontaktní osoba pro herní místa a termíny zápasů je Honza Kubík. Chcete-li požádat o výjimku nebo máte-li další dotaz, kontaktujte přímo jeho: telefon 737 974 441, facebook kontakt získáte po přihlášení.
 • Výjimka se uděluje převážně přespolním týmům, pro které je komplikovanější a také nákladnější zápasy hrát každý týden na předepsaném hracím místě. Týmy zápasy vždy nahlásí kontaktní osobě pro herní místa, která podle počtu vzájemných zápasů vhodně určí hrací místo. To je většinou tam, kde má tým dle rozpisu odehrát největší počet domluvených zápasů.
 • Nespokojenost s konkrétním hracím stolem není považována jako důvod pro udělení výjimky.
 • Seznam herním míst naleznete na webových stránkách www.sadofc.cz v sekci Herní místa.

Termíny utkání

 • Termíny a pořadí utkání určuje vedení ligy v rozpisu zápasů, který je závazný pro všechny. Jednotlivá utkání musí být odehrána v termínech určených rozpisem.
 • Termín domluveného zápasu se vždy hlásí kontaktní osobě pro herní místa a termíny zápasů! V rozpisu zápasů budou tyto domluvené termíny uvedeny. Ostatní hráči jsou tedy v obraze, kdy se jednotlivé zápasy hrají a dle toho domlouvat své zápasy.
 • Dohodnou-li se obě družstva, mohou své utkání sehrát po udělení výjimky kontaktní osobou pro herní místa a termíny zápasů v jiném termínu.
 • K předehrání či dohrání o 1 kolo není potřeba žádat o schválení výjimky.
 • Pokud tým předehraje o větší počet kol něž je 1 bez schválení výjimky kontaktní osobou pro herní místa a termíny zápasů, nebude zápas uznán.
 • Kontakty na hráče ligy naleznete na webových stránkách www.sadofc.cz po přihlášení (vpravo nahoře “Přihlásit se Facebookem”) v detailech jednotlivých týmů.
 • V případě, že existuje objektivní důvod pravidelně bránící v odehrání zápasů ve stanovený termín (např. pracovní vytížení atd.), je třeba tuto skutečnost sdělit při zápisu do ligy. Nastane-li zmiňovaná nebo podobná skutečnost v průběhu sezóny, je třeba informovat kontaktní osobu pro herní místa a termíny zápasů.

Hlášení výsledků

 • Na webových stránkách ligy je k dispozici formulář ke stažení.
 • Formulář bude vytisknut a připraven na herních místech.
 • Po odehrání zápasu týmy formulář vyplní, podepíší a:
  • zanechají na herním místě
  • nebo pošlou po týmech z Litomyšle
  • nebo odevzdají vedení ligy.

Čekací doba

 • Obě soutěžící družstva jsou povinna dostavit se na místo utkání 15 minut před stanoveným začátkem.
 • Čekací doba pro zahájení utkání je 15 minut od doby, na kterou byl stanoven jeho začátek.
 • V případě, že se na zápas některá ze stran nedostaví po dalších 15 min, nastává kontumace.
 • V případě potřeby si mohou týmy domluvit delší čekací dobu, s dohodou však musí souhlasit oba týmy.
 • Nemožnost dostavení se k domluvenému utkání je nutno hlásit nejpozději den před smluveným termínem - poté je nutno domluvit opravný termín. Ohlášení až v den smluveného termínu není možné. V případě vážných důvodů je možno požádat vedení ligy o posouzení a v případě uznání důvodů vedením ligy smluvit opravný termín.
 • Každý tým má možnost při nedodržení prvního řádného termínu využít další dva opravné termíny. Při neuskutečnění zápasu při druhém opravném termínu nastává kontumace.

Vzdání jednotlivých zápasů

 • Zápas, který byl předem vzdán před jeho začátkem, se výsledkem posuzuje v poměru 0:4 na legy, 0:40 na míčky.
 • Zápas lze takto vzdát max. 3x.

Kontumace

Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů (v poměru 0:4 na legy, 40:0 na míčky) se trestá družstvo v těchto případech:

 • nenastoupí-li družstvo k zahájení utkání v čekací době
 • nastoupí-li v utkání za družstvo hráč, který není na soupisce družstva
 • bylo-li utkání předčasně ukončeno vinou družstva
 • je-li dosažen maximální povolený počet opravných termínů

Stejný počet bodů

V případě, že dvě nebo více družstev získalo stejný počet bodů, rozhoduje se o jejich pořadí podle kritérií v následujícím pořadí:

 1. rozdíl vstřelených a obdržených gólů ze všech zápasů (celkové skóre)
 2. počet vstřelených gólů ze všech zápasů
 3. počet dosažených bodů ze vzájemných zápasů
 4. rozdíl vstřelených a obdržených gólů ze vzájemných zápasů
 5. počet vstřelených gólů ze vzájemných zápasů

Registrace týmu

 • Registrace obsahuje: přezdívku, jméno a příjmení obou hráčů týmu, název týmu, město.
 • Registrovat se lze u kohokoliv z vedení ligy po zaplacení poplatku a nahlášení všech potřebných údajů.

Odstoupení týmu

 • V případě odstoupení týmu z ligy se do celkového hodnocení ostatních týmu výsledky s odstupujícím týmem nezapočítávají.
 • Zápisné se nevrací.

Vedení ligy

 • David Vaňous
 • Jan Štefl
 • Jan Hanus
 • Jan Kubík
 • Libor Drobný
 • Ondřej Filipi
 • Ondřej Kubík
 • Pavel Slažák
 • Radek Urban
 • Zdeňek Bárta

Kontakty

 • Honza Kubík: +420 737 974 441
 • Radek Urban: +420 605 725 518
 • Podrobné kontakty naleznete na webových stránkách www.sadofc.cz v sekci Kontakt.

Závěrečná ustanovení

 • Vedení ligy má právo na změny pravidel a soutěžního řádu týkajících se běhu soutěže. Úpravy musí být oznámeny všem týmům soutěže a zveřejněny na facebook profilu www.facebook.com/sadofotbal a webových stránkách ligy www.sadofc.cz.
 • Toto úplné znění registračního řádu nabývá platnosti od 1.10.2013. Úprava byla provedena 7.2.2014.