Zde se nacházíte: SadoFC / Události / Jak postupovat při domlouvání zápasů?

Jak postupovat při domlouvání zápasů?

Datum publikování: 6.2.2013
Je tu první hrací týden naší ligy ve stolním fotbale a tak tu máme takové malé shrnutí, jak postupovat při domluvě jednotlivých zápasů, jak hlásit výsledky atd. Jedná se o výňatek ze soutěžního řádu a ze sekce s rozpisem zápasů, takže to již mají určitě všichni nastudováno :)
Jak postupovat při domlouvání zápasů?

Termíny utkání

 • Termíny a pořadí utkání určuje vedení soutěže v rozpisu soutěže, který je závazný pro všechny účastníky soutěže. Jednotlivá utkání musí být odehrána v termínech určených rozpisem.
 • Dohodnou-li se obě družstva, mohou výjimečně své utkání sehrát se svolením vedení ligy v jiném termínu (max. odchylka od herního plánu by měla být max. 1 týden). Žádost musí hráči obou týmů oznámit vedení nejdéle den před plánovaným termínem utkání a to ústně, e-mailem, či sms. Pokud se odložení zápasu neoznámí vedení včas, termín určí vedení.
 • V případě, že existuje objektivní důvod pravidelně bránící v odehrání zápasů ve stanovený termín (např. pracovní vytížení atd.), je třeba tuto skutečnost sdělit při zápisu do ligy. Nastane-li zmiňovaná nebo podobná skutečnost v průběhu sezóny, je třeba informovat vedení.

Hlášení výsledků

 • Na webových stránkách ligy je k dispozici formulář ke stažení.
 • Formulář bude vytisknut a připraven na herních místech - zajistí kontaktní osoba pro konkrétní město.
 • Formulář obsahuje: datum, herní místo, názvy týmu, čísla týmu, skóre jednotlivých legů, podpisy hráčů obou týmů.
 • Po odehrání zápasu týmy formulář vyplní, podepíší a:
  • zanechají na herním místě (platí pouze pro Litomyšl)
  • nebo pošlou po týmech z Litomyšle
  • nebo odevzdají kontaktní osobě pro dané město.

Čekací doba

 • Obě soutěžící družstva jsou povinna dostavit se na místo utkání 15 minut před stanoveným začátkem.
 • Čekací doba pro zahájení utkání je 15 minut od doby, na kterou byl stanoven jeho začátek.
 • V případě, že se na zápas některá ze stran nedostaví po dalších 15 min, nastává ztráta zápasu v poměru 4:0 na legy, 40:0 na míčky.
 • V případě potřeby si mohou týmy domluvit delší čekací dobu, s dohodou však musí souhlasit oba týmy.
 • Nemožnost dostavení se k utkání je nutno hlásit den před smluveným termínem. Ohlášení až v den smluveného termínu není možné. V případě vážných důvodů je možno požádat vedení ligy o posouzení a v případě uznání důvodů vedením ligy smluvit jiný termín.

Zápasy

 • Preferované hrací dny jsou středa a sobota. Ve rozpisu níže jsou uvedeny dva doporučené termíny s hracími místy. Jeden z nich si vyberte, herní místo by mělo být dodrženo, ale po domluvě lze také změnit.
 • Pokud ani v jednom z těchto termínu nemůžete zápas odehrát, domluvte se se soupeřem na jiném termínu. Kontakt na telefon či Facebook protihráčů Vám předá Honza Kubík (+420 737 974 441, facebook).
 • Po domluvě na termínu a místě zápasu nahlaste tyto údaje (kontakt výše).
 • Zápasy by se měly předehrávat a dohrávat maximálně o 1 kolo.
 • Podrobné informace o herních místech naleznete v sekci Herní místa.

Doporučené termíny a hrací místa pro únor - březen

Kolo č. 1
Středa 6.2.2013: Litomyšl - Za Vodou
Sobota 9.2.2013: Litomyšl - Za Vodou

Kolo č. 2
Středa 13.2.2013: Litomyšl - Na Žabárně
Sobota 16.2.2013: Litomyšl - Na Žabárně

Kolo č. 3
Středa 20.2.2013: Polička - Divadelní klub
Sobota 23.2.2013: Polička - Divadelní klub

Kolo č. 4
Středa 27.2.2013: Litomyšl - Za Vodou
Sobota 2.3.2013: Litomyšl - Za Vodou

Kolo č. 5
Středa 6.3.2013: Litomyšl - Na Žabárně
Sobota 9.3.2013: Litomyšl - Na Žabárně

Kolo č. 6
Středa 13.3.2013: Chrudim
Sobota 16.3.2013: Chrudim

Kolo č. 7
Středa 20.3.2013: Litomyšl - Za Vodou
Sobota 23.3.2013: Litomyšl - Za Vodou

Kolo č. 8
Středa 27.3.2013: Litomyšl - Cafebar Underground
Sobota 30.3.2013: Litomyšl - Cafebar Underground