Zde se nacházíte: SadoFC / Události / Jak předehrávat zápasy?

Jak předehrávat zápasy?

Datum publikování: 25.2.2013
Vzhledem k tomu, že si dva týmy ve třetím kole předehráli zápas, který je čekal až v 10. kole, tak je nutno trochu vysvětlil, jak je možno zápasy předehrávat.
Jak předehrávat zápasy?

V soutěžním řádu je uvedeno následující:

Dohodnou-li se obě družstva, mohou výjimečně své utkání sehrát se svolením vedení ligy v jiném termínu (max. odchylka od herního plánu by měla být max. 1 týden). Žádost musí hráči obou týmů oznámit vedení nejdéle den před plánovaným termínem utkání a to ústně, e-mailem, či sms.

Předehrávat je možno pouze o jedno kolo a pokud je třeba o víc, tak po domluvě s organizátory ligy. Není možné si střihnout neohlášený zápas jen proto, že se v hospodě zrovna všichni potkají. Výše uvedený zápas je tentokrát uznán, ale v případě opakování bude takový zápas anulován a bude nutno ho odehrát v legitimním termínu.

O předehrávání či dohrávání by se měli hlavně snažit přespolní týmy, aby nemuseli jezdit kvůli každému zápasu každý týden. Je to však na těchto týmech, aby projevili iniciativu a zápasy si takto domluvili. Po domluvě je nutno domluvené termíny nahlásit (rozpis zápasů má na starosti Honza Kubík).

Doporučujeme si všem, kteří tak ještě neudělali, přečíst soutěžní řád a pravidla. Bohužel zjišťujeme, že mnozí tak ještě neudělali.

Sadu zdar!