Zde se nacházíte: SadoFC / Liga / Litomyšl / Liga 2013 / Pravidla

Pravidla

1. Definice pojmů

1.1. Míč: míč je část hry, která začíná podáním a končí brankou (gól).
1.2. Leg: leg se skládá z jednotlivých míčů (př. leg na 5 vítězných míčů).
1.3. Zápas: zápas se skládá z jednotlivých legů.
1.4. Míč ve hře: míčem ve hře se rozumí míč, který je na hrací ploše a to v přímočarém nebo rotačním pohybu, nebo je v dosahu kteréhokoliv z hráčů.
1.5. Gól: gólem se rozumí míč, který skončí celým objemem za brankovou čarou soupeře, a to i v případě, že se po jejím překonání ocitne znovu na hrací ploše. V takovém případě se míček uklízí zpět do brány.
1.6. Ztráta míče: provinilá strana přichází o míč, poškozená strana získává podání.
1.7. Technická chyba: hrubé porušení pravidel, které může způsobit vyvedení soupeře z koncentrace, znemožnit soupeři zpracování či odehrání míče anebo je subjektivní příčinou časového prodlení.
1.8. Rozehrání: úkon, kdy hráč, který má v držení míč, si musí minimálně jednou přihrát mezi panáčky na jakékoliv tyči.
1.9. Mrtvý míč: míč, který je na hrací ploše, a který není v rotačním ani přímočarém pohybu a není v dosahu žádného z hráčů.
1.10. Míč mimo stůl: míčem mimo stůl se rozumí míč, který vypadl z hrací plochy.
1.11. Protáčení: protáčením se rozumí otočení herní konzole o více než 360 stupňů před nebo po odehrání míče (hra z hrany (snake) není protáčením).

2. Zahájení zápasu

2.1. Před začátkem každého zápasu provedou obě strany los mincí nebo se dohodnou.
2.2. Vítěz losu má právo volby prvního podání nebo strany (strany se po každém legu střídají).
2.3. Oba týmy se mohou domluvit na jiném způsobu zahájení, například: při prvním legu se míček po ověření připravenosti protihráčů pouze vhodí (nepodává se). Inkasovaný gól je platný, další míček rozehrává tým, který obdrží gól.
2.4. Na každé straně musí být nastoupeni dva hráči. Není možno zápas odehrát sám bez spoluhráče.

3. Podání a rozehrání

3.1. Míč se při podání vhazuje vhazovacím otvorem na středovou řadu týmu, který má rozehrávat. U hrací plochy bez skla si podávající pokládá míček na střední řadu mezi prostřední a sousedící figurku.
3.2. Skončí-li míč po vhazování jinde než na střední řadě týmu, který má rozehrávat, musí být na ni přihrán (podání u hrací plochy se sklem.)
3.3. Rozehrání je možné teprve tehdy, je-li míč umístěn mezi prostřední a sousedící figurku střední řady a zároveň není v pohybu (míček se rozehrává ze středu pětky z klidové pozice).
3.4. Před každým rozehráním si podávající musí ověřit připravenost soupeře ke hře (např. "můžeme", "ok", "jo" apod.).
3.5. Rozehrání je úkon, kdy hráč, který má v držení míč, si musí minimálně jednou přihrát mezi panáčky. Při porušení ztrácí hráč míč.
3.6. V průběhu jednotlivých legů rozehrává ten, kdo obdržel gól. Pokud je vhazování na straně druhého týmu (u hrací plochy se sklem), hráč který vhazuje míček odevzdá míček soupeři aby mohl rozehrát.
3.7. Při zahájení jednotlivých legů se soupeři v rozehrávce střídají - každý následující leg zahajuje tým, který poslední leg prohrál.
3.8. Střílet na branku může podávající pouze:
3.8.1. Po rozehrání nebo přihrání si na jakoukoliv řadu svou či spoluhráče.
3.8.2. Po soupeřově kontaktu s míčkem.
3.9. Gól přímo z vhazování ("z první") neplatí. Je nutná nahrávka mezi hráči - mantinel není hráč. Při výstřelu "z první" je tečovaná střela stále střela "z první". Pakliže padne gól, rozehrává protihráč.
3.10. Vzhledem k hracímu systému (1 leg = 10 míčků) v případě střely "z první" a hracího stolu s 10 míčky platí autor gólu "z první" další hru z důvodu odehrání všech 10 regulérních míčků.

4. Mrtvý míč

4.1. V případě mrtvého míče se provádí zvedání stolu, což je cílené posunutí míče z mrtvého místa do místa dosahu hráčů.
4.2. Zvedání stolu se provádí po úplném zasunutí tyčí a provádí to bránící se strana - strana na jejíž polovině je míček.
4.3. Padne-li gól při zvedání stolu, gól neplatí a hra pokračuje novým podáním. Podává hráč, který podával naposled.

5. Time Out

5.1. Během legu není time out povolen. Time out (pauza na WC, cigárko, doping, atd.), je povolen po dvou legách a to pouze v případě, kdy není rozehraný leg .

6. Protáčení

6.1. Protáčením se rozumí otočení tyče o více než 360°. Jakékoliv jiné protáčení během hry je zakázáno.
6.2. Gól, kterého tým dosáhne protáčením, nemůže být uznán.
6.3. Vlastní gól z protáčení platí.
6.4. V případě, že se některá ze stran dopustí protáčení, a míč neskončí v bráně, pokračuje se ve hře.
6.5. Protočení naprázdno, je povoleno, pokud se tak neděje stále, pokud ano, jedná se o vyrušování.

7. Změna pozic

7.1. Změnou pozic se rozumí prostřídání hráčů na jednotlivých hracích tyčích (př. z pozice útočníka na obránce a obráceně).
7.2. Změnu pozic je možno provést po dosažení gólu jedné ze stran. Pokud je míček na hrací ploše, změna není možná.

8. Vyrušování a rozptylování

8.1. Vyrušováním se rozumí jakákoliv mechanická manipulace s hracím stolem během míče ve hře, naklánění stolu, způsobování otřesů, které znemožňují soupeři zastavit míč, souvislé protáčení, opakovaný úder tyčí o mantinel apod.
8.2. Za vyrušování se považuje i úmyslné či neúmyslné uchopení protihráčovy tyče v průběhu hry, jakýkoliv neoprávněný zásah do hrací plochy během hry bez souhlasu soupeře.
8.3. Během hry je zakázáno pokřikovat na soupeře, nebo pronášet jakékoliv slovní narážky týkající se soupeřovy osoby nebo hry.
8.4. V případě vyrušování či rozptylování je proviněná strana potrestána ztrátou míče - provádí se nové podání.

9. Ztráta legu/zápasu

9.1. Ztrátou legu/zápasu se rozumí kontumace v neprospěch proviněné strany.
9.2. Ztráta legu/zápasu nastává v případě, že se jedna ze stran ani po uplynutí čekací doby nedostaví k hracímu stolu.
9.3. Ztráta zápasu nastává ve chvíli, kdy během rozehraného míče jedna ze stran neoprávněně hrubě zasáhne do hrací plochy nebo do ní vhodí cizí předmět případně druhý míč.
9.4. Ztrátu legu nebo zápasu může oznámit dále rozhodčí nebo pořadatel turnaje v případě jiného hrubého porušení pravidel.

10. Technický dodatek

10.1. Během hry nesmí být na hrací ploše nic kromě míčku.
10.2. Na hrací ploše může být pouze jeden míč.
10.3. Na stole nesmí být položeny žádné předměty (nápoje, ručníky, popelník apod.).
10.4. Během hry je zakázáno kouřit a telefonovat.
10.5. Protihráči se nesmí urážet ani si nadávat.
10.6. Hraje se s míčky, na kterých se dohodnou obě strany. Pokud se soupeři nedomluví, rozhoduje vedení ligy.

11. Rozhodčí

11.1. Funkci rozhodčích si plní sami hrající týmy. Předpokládá se, že pojem "sportovní chování" znají všichni.
11.2. Pokud se při sporné situaci hráči nedomluví, má každý tým právo rozhodčího nebo vedení ligy zavolat. Jedná-li se o sporný gól a není dostupný rozhodčí či pořadatel, opakuje se podání.
11.3. Jakékoliv stížnosti na hru soupeře je třeba řešit okamžitě po provinění s rozhodčím nebo vedením soutěže.
11.4. Pořadatel či rozhodčí má vždycky pravdu.

12. Diváci

12.1. Diváci musí od stolu udržovat odstup, aby nerušili žádného z hráčů.
12.2. Jestliže dojde ke zřejmému a nespornému rušení hráče (bránění mu ve hře), musí se míč opakovat.
12.3. Jestliže v té době dojde ke vstřelení gólu, je tento gól anulován a opakuje se podání.
12.4. Divákům je u stolu zakázáno kouřit a telefonovat.
12.5. Diváci mohou fandit pouze po vstřelení gólu, po odehrání legu a po zápase.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Vedení ligy má právo na změny pravidel. Úpravy musí být oznámeny všem týmům soutěže a zveřejněny na facebook profilu www.facebook.com/sadofotbal a webových stránkách ligy www.sadofc.cz.
13.2. Tyto pravidla platí od 1.1.2013.