Zde se nacházíte: SadoFC / Liga / Litomyšl / Liga 2013 / Soutěžní řád

Soutěžní řád

Oficiální název soutěže

"SadoFC liga 2013" nebo "Sado FC liga 2013"

Základní informace

 • Registrace do 1.2.2013
 • Začátek: 26.1.2013 - první bodovaný turnaj, Polička - Divadelní klub
 • Konec: 22.6.2013 - závěrečný turnaj a vyhlášení výsledků ligy, Bohuňovice (u Litomyšle)
 • Ligovou soutěž řídí vedení ligy.
 • Minimální počet družstev je 10.

Poplatky

Za jedno družstvo přihlášené do soutěže:

 • 300,- Kč/tým startovné
 • 100,- Kč změna názvu družstva
 • 500,- Kč za vstup nového týmu do rozehraného ročníku nebo registrace po termínu (tj. 1.2.2013)
 • zápisné na turnaje si platí každý tým sám
 • jednotlivé hry při hraní zápasů v jednotlivých kolech si týmy také platí sami
 • v případě odstoupení týmu je zápisné nevratné

Tato výše poplatků platí, pokud vedení ligy nerozhodne jinak.

Pokuty

 • Prokázaná manipulace s výsledkem utkání 500,- Kč.
 • Dvě kontumace (1 kontumace = 4 legy) v průběhu ročníku soutěže: 1. kontumace 300,- Kč, 2. kontumace znamená konec v lize.

Postihy

 • Nezaplacení pokuty do dvou týdnů znamená konec účasti v lize.
 • Za porušování pravidel platí pravidla z fotbalu: žlutá karta (napomenutí), poté červená karta a konec účasti v lize.
 • Výši trestu stanoví vedení ligy.

Herní systém

Liga se dělí na 2 fáze:

1. Základní část

 • Hraje se systémem každý s každým.
 • Jedno kolo se skládá ze 4 legů, počet kol ligy je 2 (pokud vedení ligy z časových důvodů nestanoví jinak).
 • Každý leg se skládá z 10 míčků, které se dohrávají (výsledek legu může tedy skončit i jako remíza 5:5).
 • Počet bodů z jednoho legu: výhra - 2 body, remíza - 1 bod, prohra 0 bodu.
 • Skóre se zapisuje a bude s ním počítáno.
 • Každý tým musí odehrát všechny ligové zápasy, nelze jenom jezdit na turnaje.

2. Bodované turnaje

 • Na nich lze získat větší počet bodů do celkového bodování najednou.
 • Body z turnajů se započítávají pouze úplným zaregistrovaným týmům ligy, ne mixům.
 • Způsob bodování pro turnaje s počtem zúčastněných týmů 25 a více: pro první místo 8 bodů, druhé 7, třetí 6, čtvrté 5, páté 4, šesté 3, sedmé 2 a osmé místo za 1 bod. Pokud se na bodovaných místech umístí neregistrovaní hráči, nic se neposouvá.
 • Způsob bodování pro turnaje s počtem zúčastněných týmů 16-24: pro první místo 6 bodů, druhé 5, třetí 4, čtvrté 3, páté 2 a šesté za 1 bod. Pokud se na bodovaných místech umístí neregistrovaní hráči, nic se neposouvá.
 • Způsob bodování pro turnaje s počtem zúčastněných týmů do 16: pro první místo 3 body, druhé 2 a třetí za 1 bod. Pokud se na bodovaných místech umístí neregistrovaní hráči, nic se neposouvá.
 • V případě dvou ligových týmů umístěných na dvou místech (např. 5.-6. místo) si týmy zahrají jeden leg o umístění.
 • V případě jednoho ligového a druhého neligového týmu na dvou místech (např. 5.-6. místo) se pořadí urči dle výsledků ve skupinách a to podle průměrného počtu uhraných bodů na 1 zápas. Pokud tento poměr bude nerozhodný, určí se pořadí dle poměru vstřelených a inkasovaných gólů.
 • Počet bodů z bodovaných turnajů může vedení ligy upravit dle množství zúčastněných týmů.
 • Herní systém jednotlivých bodovaných turnajů určuje pořadatel turnaje.

Družstva

 • Každý tým se skládá ze dvou hráčů a jednoho náhradníka.
 • Přestup hráče do jiného týmu není možný.
 • Náhradník je platný člen týmu teprve po odehrání jednoho míčku. Pokud náhradník neodehrál ani jeden míček, nemusí být hlášen a může se stát hráčem jiného týmu. Jakmile však odehraje 1 míček, stává se členem týmu a již nemůže hrát za další tým.
 • Každý hráč může hrát pouze jen za jeden ligový tým.
 • Hráč se může zúčastnit bodovaného turnaje s jiným hráčem, než tvoří jeho ligový tým. Případné body za umístění se však do celkového ligového hodnocení nezapočítávají.
 • Hráč týmu s nejmenším počtem odehraných zápasů má možnost do 30.3.2013 založit nový tým (poplatek viz. tabulka).
 • Ligového zápasu (4 legy) se můžou zúčastnit pouze dva hráči v případě, že se jedná o tým s náhradníkem.
 • Soutěž je určena pro amatéry a nadšence, na "namachrovaný profíky" nejsme v SADU zvědaví.

Bodované turnaje

 • Bodované turnaje schvaluje vedení ligy.
 • V jednom podniku/klubu je uspořádat pouze 1 bodovaný turnaj.
 • U dodatečných turnajů mají přednost mimolitomyšlské.
 • U všech turnajů pořádných pod hlavičkou SadoFC musí být v pozvánce či popisu odstavec informující o zařazení do ligy s krátkým popisem ligy (pořadateli dodá vedení ligy) a odkazem na SadoFC facebook profil (www.facebook.com/sadofotbal) a webové stránky (www.sadofc.cz).

Primární turnaje, jejichž výsledky se započítají do celkového bodování ligy:

 • 26.1.2013 - Polička, Divadelní klub (Ondřej Filipy, Honzík Hanus)
 • 2.3.2013 - Litomyšl, Eden (Honza Kubík, Slaži)
 • 27.4.2013 - Litomyšl, Billard centrum Litomyšl & Nekuřácká restaurace (Honza Kubík, Petr Částek)
 • 12.5.2013 - Litomyšl, Cafebar Underground (Libor Drobný, Radek Urban)
 • 22.6.2013 - Bohuňovice, stará hospoda (u Litomyšle) (Jan Štefl, Radek Urban)

Herní místa

 • V případě dvou herní kol ligy se jedno kolo odehraje u domácích a druhé u hostů.
 • Hlavní hrací místa SadoFC ligy 2013 je Litomyšl, kde tato liga i vznikla. V případě přihlášení mimolitomyšlských týmů se budou hrací místa střídat. Litomyšlské týmy se nebojí si zahrát i jinde, než v Litomyšli ;)
 • Pro každé město je zvolena kontaktní osoba zodpovídající za odevzdávání formulářů s výsledky.
 • Seznam herním míst naleznete na webových stránkách www.sadofc.cz v sekci Herní místa.

Termíny utkání

 • Termíny a pořadí utkání určuje vedení soutěže v rozpisu soutěže, který je závazný pro všechny účastníky soutěže. Jednotlivá utkání musí být odehrána v termínech určených rozpisem.
 • Dohodnou-li se obě družstva, mohou výjimečně své utkání sehrát se svolením vedení ligy v jiném termínu (max. odchylka od herního plánu by měla být max. 1 týden). Žádost musí hráči obou týmů oznámit vedení nejdéle den před plánovaným termínem utkání a to ústně, e-mailem, či sms. Pokud se odložení zápasu neoznámí vedení včas, termín určí vedení.
 • V případě, že existuje objektivní důvod pravidelně bránící v odehrání zápasů ve stanovený termín (např. pracovní vytížení atd.), je třeba tuto skutečnost sdělit při zápisu do ligy. Nastane-li zmiňovaná nebo podobná skutečnost v průběhu sezóny, je třeba informovat vedení.

Hlášení výsledků

 • Na webových stránkách ligy je k dispozici formulář ke stažení.
 • Formulář bude vytisknut a připraven na herních místech - zajistí kontaktní osoba pro konkrétní město.
 • Formulář obsahuje: datum, herní místo, názvy týmu, čísla týmu, skóre jednotlivých legů, podpisy hráčů obou týmů.
 • Po odehrání zápasu týmy formulář vyplní, podepíší a:
  • zanechají na herním místě (platí pouze pro Litomyšl)
  • nebo pošlou po týmech z Litomyšle
  • nebo odevzdají kontaktní osobě pro dané město.

Čekací doba

 • Obě soutěžící družstva jsou povinna dostavit se na místo utkání 15 minut před stanoveným začátkem.
 • Čekací doba pro zahájení utkání je 15 minut od doby, na kterou byl stanoven jeho začátek.
 • V případě, že se na zápas některá ze stran nedostaví po dalších 15 min, nastává ztráta zápasu v poměru 4:0 na legy, 40:0 na míčky.
 • V případě potřeby si mohou týmy domluvit delší čekací dobu, s dohodou však musí souhlasit oba týmy.
 • Nemožnost dostavení se k utkání je nutno hlásit den před smluveným termínem. Ohlášení až v den smluveného termínu není možné. V případě vážných důvodů je možno požádat vedení ligy o posouzení a v případě uznání důvodů vedením ligy smluvit jiný termín.

Vzdání jednotlivých zápasů

 • Zápas, který byl předem srabácky vzdán před jeho začátkem, se posuzuje jako kontumace, ale neplatí se pokuta. Zápas lze takto vzdát max. 3x.
 • Není přípustné zápas, který nebyl sehrán, uvést v zápisu jako sehraný s fingovaným výsledkem.

Kontumace

Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů se trestá družstvo v těchto případech:

 • nenastoupí-li družstvo k zahájení utkání v čekací době
 • nastoupí-li v utkání za družstvo hráč, který není na soupisce družstva
 • bylo-li utkání předčasně ukončeno vinou družstva

Stejný počet bodů

V případě, že dvě nebo více družstev získalo stejný počet bodů, rozhoduje se o jejich pořadí podle kritérií v následujícím pořadí:

 1. rozdíl vstřelených a obdržených gólů ze všech utkání (celkové skóre)
 2. počet dosažených bodů ze vzájemných utkání
 3. nový zápas
 4. hra o místo, hraje se na 3 vítězné legy

Registrace týmu

 • Registrace obsahuje: přezdívku, jméno a příjmení obou hráčů týmu, název týmu, město a telefonní číslo.
 • Telefonní číslo slouží pouze pro potřebu vedení ligy za účelem domlouvání vzájemných zápasů. Čísla nebudou veřejná!
 • Registrovat se lze u kohokoliv z vedení ligy po zaplacení poplatku a nahlášení všech potřebných údajů.

Odstoupení týmu

 • V případě odstoupení týmu z ligy se do celkového hodnocení ostatních týmu výsledky s odstupujícím týmem nezapočítávají.
 • Zápisné se nevrací.

Vedení ligy

 • Honza "Berlín" Štefl (Litomyšl)
 • Honzík "Grinch" Hanus (Litomyšl)
 • Honza Kubík (Litomyšl)
 • Libor Drobný (Litomyšl)
 • Ondřej "Ondeer" Filipi (Polička)
 • Radek "Flam" Urban (Litomyšl)

Kontakty

 • Litomyšl: Honza Kubík: +420 737 974 441
 • Polička: Ondřej "Ondeer" Filipi: +420 721 060 919
 • Cekervice nad Loučnou: Jelda a Hanz
 • Registrace: Radek "Flam" Urban: +420 605 725 518
 • Podrobné kontakty naleznete na webových stránkách www.sadofc.cz v sekci Kontakt.

Závěrečná ustanovení

 • Vedení ligy má právo na změny pravidel a soutěžního řádu týkajících se běhu soutěže. Úpravy musí být oznámeny všem týmům soutěže a zveřejněny na facebook profilu www.facebook.com/sadofotbal a webových stránkách ligy www.sadofc.cz.
 • Toto úplné znění registračního řádu nabývá platnosti od 1.1.2013.