Zde se nacházíte: SadoFC / Liga / Litomyšl / Pravidla

Pravidla

Hraje se dle pravidel ITSF. Všechny pravidla se však nebudou dodržovat striktně jako na ITSF turnajích. Hráči, kteří jsou více znalý celých těchto pravidel, budou vůči méně znalým hráčům ohleduplní a v případě potřeby jim některé hlavní body vysvětlí.

Dále uvádíme důležité body, které se budou dodržovat vždy a každým hráčem. Níže pak uvádíme spíše informativně body, které nebudou postihovány (pokud se nebude jejich porušování pravidelně opakovat), ale je vhodné o nich vědět.

Důležité

1. Pojmy

Gól: míč, který skončí celým objemem za brankovou čarou soupeře, a to i v případě, že se ocitne znovu na hrací ploše.
Mrtvý míč: míč, který je na hrací ploše, a který není v rotačním ani přímočarém pohybu a není v dosahu žádného z hráčů.
Protáčení: protáčením se rozumí otočení herní konzole o více než 360 stupňů před nebo po odehrání míče. (Pokud se tyč otočí o 360° a poté dotkne míče, může se otočit opět o 360°. Pokud se míče nedotkne, je to faul).

2. Podání

Před začátkem každého zápasu provedou obě strany los, vítěz losu má právo volby prvního podání nebo strany (v případě že výherce losu si vybírá stranu, podává ten, co los prohrál).
Podávající si pokládá míček na střední řadu mezi prostřední a sousedící figurku.
Rozehrání je možné teprve tehdy, je-li míč umístěn mezi prostřední a sousedící figurku střední řady a zároveň není v pohybu. Po rozehrání je možné střílet na bránu.
Rozehrání je úkon, kdy hráč, si musí míč minimálně jednou přihrát mezi panáčky na stejné tyči - musí se míč dotknout dvou figurek, poté počkat 1 sekundu (hráč není povinnen míček zastavit) a pak se smí přihrát nebo střílet. Porušení - soupeř rozhodne zda se bude pokračovat nebo si rozehrávající bude opakovat rozehrávku. Stejné pravidlo platí při rozehrávání z obrany.
Před každým rozehráním si podávající musí ověřit připravenost soupeře ke hře. (např. "můžeme?"', "ok?"', "jo?", "ready?" apod.).
V průběhu jednotlivých legů rozehrává ten, kdo obdržel gól. Další leg rozehrává ten, kdo předchozí leg prohrál.

3. Mrtvý míč

V případě, mrtvého míče rozehrává obrana na straně na které se ocitl mrtvý míč. Pokud se mrtvý míč ocitne mezi středovými řadami, rozehrává ze středové řady ten kdo podával poslední. Při rozehrávce mrtvého míče z obrany se míč musí dotknout obou figurek v obranné řadě (porušení - ztráta míče). Není dovolené ohýbat tyče ani do stolu bouchat nebo ho naklánět za účelem uvedení takového míčku do pohybu (porušení - ztráta míče).

4. Míč mimo stůl

V případě, že míč v důsledku hry opustí hrací plochu, nastává nové podání, podává obránce druhé strany než měla míč v držení naposled. Míč mimo stůl je, i když opustí plochu, dopadne mimo ní a opět se na ní vrátí (vyjma odrazu od bočních mantinelů). Míč, který se dotkl počítadel, se bere jako míč mimo stůl.

5. Time out

Time out na dobu 30 sekund dvakrát za zápas (změna oproti ITSF pravidlům, zápasem se rozumí 4 legy), si může pro sebe vyhlásit kterákoliv ze stran.
Time out slouží pouze k úpravě výstroje, otření madel, taktické poradě nebo občerstvení.
Time out může vyhlásit jen hráč, který má míč v držení a pouze v případě, že míč není v pohybu.
Pozice míče se během time outu nesmí měnit.
Rozehrání po time outu se provádí z místa, kde se před ním míček nacházel a to stejným způsobem, jako podání (ověření soupeřovy připravenosti ke hře, nahrávka mezi hráči, vyčkání 1 sekundy).
Časový limit pro odehrání míčku běží po ukončení time outu znovu.
Během jednoho míče je povolen pouze jeden time out. Tzn. vezme-li si některá strana time out, druhá si může vzít až po gólu.

6. Časový limit

Časový limit pro odehrání míče z:
obrany (1.-2.) je 15 vteřin.
střední řady (5.) je 10 vteřin.
útočné řady (3.) je 15 vteřin.
Časový limit pro další podání je 1 minuta.

7. Změna pozic

Změnou pozic se rozumí prostřídání hráčů na jednotlivých hracích tyčích (př. z pozice útočníka na obránce a obráceně).
Změnu pozic je možno provést po dosažení gólu jedné ze stran nebo při time outu (i při time outu soupeře).

Informativně

  • Rozehrání - soupeř stojící proti rozehrávajícímu hráči má tři sekundy na odpověď “připraven”. Poté má hráč, držící míček, tři sekundy na to, aby zahájil hru.
  • Hýbání, strkání, nebo zvedání stolu není povoleno, pokud je míček ve hře. Je přitom zcela nepodstatné, zda toto hýbání stolem bylo opodstatněné či ne.
  • Pokud je míček ve hře, pak je bouchnutí tyčí po střele bráno jako hýbání se stolem.
  • Bouchání s pěti-figurkovou či jinou tyčí, před, při nebo po střele, je považováno za vyrušování.
  • Pokud je míček ve hře, pak hovor mezi členy týmu bude posouzen jako vyrušování.
  • Pokud dojde ke skórování střelou jako následek vyrušování, zaviněného útočící stranou, pak se takto dosažený bod nepočítá a soupeřící strana má právo podání.
  • Nesportovní chování nebo komentáře, prováděné přímo či nepřímo hráčem, nejsou povoleny. Porušení tohoto pravidla je základem pro udělení technického faulu.
  • Hráč nesmí provést úder míčkem o boční stěnu stolu (nebo krajové mantinely, jsou-li na stole přítomny) vícekrát než dvakrát před přihrávkou nebo střelou z pěti-figurkové tyče.
  • Po skončení zápasu je vhodné v rámci fair play podat si se soupeři ruku, ať už je výsledek jakýkoliv.

Toto znění pravidel nabývá platnosti od 24. 8. 2018. Poslední úprava byla provedena 24. 8. 2018.