Zde se nacházíte: SadoFC / Liga / Litomyšl / Liga 2014/2015 / Soutěžní řád

Soutěžní řád

Oficiální název soutěže

"SadoFC liga 2014/2015", nebo "Sado FC liga 2014/2015".

Základní informace

 • Registrace do 30.9.2014 (registrací se rozumí zaplacení registračního poplatku).
 • Začátek: 6.10.2014.
 • Konec: dle počtu přihlášených týmů, cca březen-duben.
 • Ligovou soutěž řídí vedení ligy.
 • Minimální počet družstev je 10, pro ligu jednotlivců 6 hráčů.
 • Průběh ligy je rozdělen na kola. Jedno kolo trvá týden, na který připadá na každý tým jeden zápas (v případě lichého počtu týmů vždy 1 tým jedno kolo vynechává).
 • Tento soutěžní řád platí pro ligu dvojic i jednotlivců, pokud není uvedeno jinak. Pokud je někde uveden pojem “tým”, pro ligu jednotlivců to znamená “hráč”.
 • Výklad pojmu/zkratky SOS: Sado Online System.
 • Pravidla hry naleznete v sekci Pravidla.

Poplatky

 • Liga dvojic: 300,- Kč/tým registrační poplatek + vratná kauce 300 Kč/tým.
 • Liga jednotlivců: 150,- Kč/hráče registrační poplatek + vratná kauce 150 Kč/hráče.
 • 100,- Kč změna názvu družstva u ligy dvojic.
 • Zápisné na turnaje si platí každý tým sám.
 • Jednotlivé hry při hraní zápasů v jednotlivých kolech si týmy platí sami.
 • Registrační poplatek je nevratný.
 • V případě odstoupení týmu se vrací se pouze vratná kauce (více v části Vratná kauce).
 • Zaplacením registračního poplatku a vratné kauce hráči souhlasí se soutěžním řádem a pravidly.

Vratná kauce

 • V případě nedodržení soutěžního řádu se dle míry prohřešku bude z vratné kauce strhávat předem daná částka (viz. odstavec Postihy).
 • Vratná kauce se vrací na konci konání ligy snížená o částku za postihy.
 • V případě navýšení částky za postihy v průběhu konání ligy na vyšší hodnotu než je vratná kauce, je tým diskvalifikován a vyřazen z ligy. Kauce se nevrací.
 • Stav své vratné kauce si může každý tým zkontrolovat pomocí SOS.

Registrace týmu

 • Registrace obsahuje: přezdívku, jméno a příjmení obou hráčů týmu, telefon, adresa facebook profilu, profilová fotografie týmu, název týmu, město.
 • Hráči souhlasí, že ostatní hráči ligy do které se přihlásili, mohou zobrazovat po přihlášení do SOS kontaktní informace uvedené při registraci. Ostatní internetoví uživatelé nebo hráči jiné ligy si tyto informace zobrazit nemohou.
 • K lize je využíván SOS, do kterého se hráči přihlásí pomocí facebooku (hráči musí mít svůj facebook profil).
 • Registrovat se lze u Radka Urbana nebo Honzy Kubíka po zaplacení poplatku a nahlášení/zaslání všech potřebných údajů.

Postihy

U jednotlivých postihů je uvedena výše procent, která se vypočítává z vratné kauce. Systém uděluje postihy automaticky. Pokud s některým uděleným postihem tým nesouhlasí, informuje vedení ligy, které může udělený postih deaktivovat.

 • Nezapsání domluveného termínu do 2 hodin před zápasem = 5% (pouze pořadatelský tým).
 • Nedodržení herního místa = 4% (oba týmy).
 • Neprovedení zápisu výsledku do 3 dnů od zápasu = 5%, každý další den prodlení 5% (pouze pořadatelský tým).
 • Storno zápasu 6 hodin a více před zápasem = 8%  (pouze stornující tým).
 • Storno zápasu 15 min - 6 hodin před zápasem = 16%  (pouze stornující tým).
 • Neohlášené nedostavení se k zápasu nebo ohlášené storno 15 min před zápasem = 50% (pouze provinilý tým).
 • Neodehrání zápasu v termínu = 20% (pouze pořadatelský tým). Každý další měsíc = prodlení 20% (pouze pořadatelský tým). Pokud za neodehrání může nepořadatelský tým, může vedení ligy na základě informování poškozeným týmem přesunout postih na provinilý tým.
 • Hrubé porušení pravidel a soutěžního řádu = 50% (pouze provinilý tým).
 • Úmyslná manipulace s výsledky = 70% (pouze provinilý tým).

Odměna a výhry

 • Věcné ceny od sponzorů a poháry pro výherce.
 • Každý registrovaný hráč ligy obdrží malý dárek.
 • Každý hráč si může zakoupit ligové tričko za zvýhodněnou cenu.
 • Cena za nejlepší profilovou fotografii.

Herní systém

Liga se dělí na 3 fáze:

1. Základní část

 • Hraje se systémem každý s každým.
 • Jedno kolo se skládá ze 4 legů, počet kol ligy je 1.
 • Každý leg se skládá z 10 míčků, které se dohrávají (výsledek legu může tedy skončit i jako remíza 5:5).
 • Počet bodů z jednoho legu: výhra - 2 body, remíza - 1 bod, prohra 0 bodu.
 • Skóre se zapisuje a bude s ním počítáno.

2. Bodované turnaje

 • Body z turnajů se započítávají pouze úplným zaregistrovaným týmům ligy, ne mixům.
 • Při rozdělování bodů se bere v úvahu pořadí týmů ligy. Příklad (pro 8 bodovaných pozic): na 3. místě se umístí nejlepší tým ligy, obdrží body za první pozici (8 bodů). Druhý nejlepší ligový tým se umístí na 5. místě - obdrží body za druhou pozici (7 bodů). Rozdělí se tedy body za všech 8 míst.
 • Způsob bodování pro turnaje s počtem zúčastněných týmů:
  • 25 a více: 1. - 8, 2. - 7, 3. - 6, 4. - 5, 5. - 4, 6. - 3, 7. - 2 a 8. - 1 bod.
  • 16 - 24: 1. - 6, 2. - 5, 3. - 4, 4. - 3, 5. - 2 a 6. - 1 bod.
  • do 16: 1. - 3, 2. - 2 a 3. - 1 bod.
 • Počet bodů z bodovaných turnajů může vedení ligy upravit dle množství zúčastněných týmů.
 • Bodované turnaje ligy dvojic:
  • FTB.cz LEONHART Tour Litomyšl - 11.10.2014. Pozor, omezená kapacita, nutná registrace od 29.9.2014 na www.ftb.cz/turnaje/.
  • SadoFC turnaj “O pána vesmíru” (FTB.cz LEONHART Tour) - 21.3.2015. Pozor, omezená kapacita, nutná registrace od 29.9.2014 na www.ftb.cz/turnaje/.
 • Bodované turnaje ligy jednotlivců: 0-2 turnaje v průběhu konání ligy.

3. Finále

 • Týmy se utkají systémem každý s každým stejným způsobem, jako v 1. fázi (4 legy, leg na 10 míčků, výhra - 2 body, remíza - 1 bod, prohra 0 bodu).
 • Počet postupujících cca 1/3 z počtu přihlášených týmů:
  • Dvojice 2014/2015: 6 týmů
  • Jednotlivci 2014/2015: 3 hráči
 • O finálním pořadí se rozhoduje stejným způsobem, jaký je popsán v odstavci Shodný počet bodů.

Shodný počet bodů

V případě, že dvě nebo více družstev získalo stejný počet bodů, rozhoduje se o jejich pořadí podle kritérií v následujícím pořadí:

 1. rozdíl vstřelených a obdržených gólů ze všech zápasů (celkové skóre),
 2. počet vstřelených gólů ze všech zápasů,
 3. počet dosažených bodů ze vzájemných zápasů,
 4. rozdíl vstřelených a obdržených gólů ze vzájemných zápasů,
 5. počet vstřelených gólů ze vzájemných zápasů.

Družstva (liga dvojic)

 • Každý tým se skládá ze dvou hráčů a maximálně jednoho náhradníka (náhradník není povinný).
 • Přestup hráče do jiného týmu není možný.
 • Náhradník je platný člen týmu teprve po odehrání jednoho zápasu, nebo bodovaného turnaje. Pokud náhradník neodehrál ani jeden zápas nebo turnaj, nemusí být hlášen a může se stát hráčem jiného týmu. Jakmile však odehraje 1 zápas nebo turnaj, stává se členem týmu a již nemůže hrát za další tým.
 • Každý hráč může hrát pouze za jeden ligový tým.
 • Hráč se může zúčastnit bodovaného turnaje s jiným hráčem, než tvoří jeho ligový tým. Případné body za umístění se však do celkového ligového hodnocení nezapočítávají.
 • Ligového zápasu (4 legy) se můžou zúčastnit pouze dva hráči z týmu v případě, že se jedná o tým s náhradníkem.

Pořadatelský tým

 • Každý tým má některé předem dané zápasy pořadatelskou službu.
 • Povinnosti pořadatelského týmu:
  • domluvení termínu zápasu
  • zapsání domluveného termínu zápasu pomocí SOS nejpozději 2 hod. před konáním zápasu.
  • zapsání výsledku po odehrání zápasu nejpozději do 3 dnů po odehrání
 • Veškeré postihy jsou uvedené v části Postihy.

Herní místa

 • Zápas je nutno odehrát v předepsaném herním místě pro dané kolo.
 • Seznam herním míst naleznete na webových stránkách www.sadofc.cz v sekci Liga.
 • Veškeré postihy jsou uvedené v části Postihy.

Termíny zápasů

 • Termíny a pořadí utkání určuje vedení ligy v rozpisu zápasů, který je závazný pro všechny. Jednotlivá utkání musí být odehrána v termínech určených rozpisem.
 • Termín domluveného zápasu se vždy zapisuje do SOS. Zápis provádí pořadatelský tým (více v části Pořadatelský tým). Termín může zapsat i protivník pořadatelského týmu. V rozpisu zápasů budou tyto domluvené termíny uvedeny. Ostatní hráči jsou tedy v obraze, kdy se jednotlivé zápasy hrají a dle toho mohou domlouvat své zápasy.
 • Kontakty na hráče ligy naleznete na webových stránkách www.sadofc.cz po přihlášení (vpravo nahoře “Přihlásit se Facebookem”) v detailech jednotlivých týmů.
 • V případě, že existuje objektivní důvod pravidelně bránící v odehrání zápasů ve stanovený termín (např. pracovní vytížení atd.), je třeba tuto skutečnost sdělit při zápisu do ligy. Nastane-li zmiňovaná nebo podobná skutečnost v průběhu sezóny, je třeba informovat vedení ligy.
 • Veškeré postihy jsou uvedené v části Postihy.

Čekací doba

 • Obě soutěžící družstva jsou povinna dostavit se na místo utkání 15 minut před stanoveným začátkem.
 • Čekací doba pro zahájení utkání je 15 minut od doby, na kterou byl stanoven jeho začátek.
 • V případě potřeby si mohou týmy domluvit delší čekací dobu, s dohodou však musí souhlasit oba týmy.
 • Veškeré postihy jsou uvedené v části Postihy.

Zápis výsledků

 • Výsledek zapisuje pořadatelský tým do SOS do 3 dnů po odehrání zápasu. Výsledek může zapsat i protivník pořadatelského týmu.
 • Veškeré postihy jsou uvedené v části Postihy.

Vzdání zápasů

 • Zápas vzdát nelze.

Odstoupení týmu / diskvalifikace

 • V případě odstoupení týmu z ligy se do celkového hodnocení ostatních týmů výsledky s odstupujícím týmem nezapočítávají.
 • V případě odstoupení týmu je zápisné nevratné, vrací se pouze vratná kauce (více v části Vratná kauce).
 • V případě navýšení částky za postihy v průběhu konání ligy na vyšší hodnotu než je vratná kauce, je tým diskvalifikován a vyřazen z ligy. Výsledky s diskvalifikovaným týmem se nezapočítávají.

Vedení ligy

 • Jan Kubík: +420 737 974 441
 • Radek Urban: +420 605 725 518
 • David Vaňous
 • Jan Štefl
 • Libor Drobný
 • Ondřej Filipi
 • Ondřej Kubík
 • Pavel Slažák
 • Zdeňek Bárta

Závěrečná ustanovení

 • Vedení ligy má právo na změny pravidel a soutěžního řádu týkajících se běhu soutěže. Úpravy musí být oznámeny všem týmům soutěže a zveřejněny na facebook profilu www.facebook.com/sadofotbal a webových stránkách ligy www.sadofc.cz.
 • Toto úplné znění registračního řádu nabývá platnosti od 1.10.2014. Poslední úprava byla provedena 15.1.2015.